Thứ Bảy, 24 tháng 10, 2009

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN NHÂN DÂN 115
TIẾP TỤC LÃNH ĐẠO SAI PHẠM

Sau khi đăng bài phản ảnh những sai phạm tại bệnh viện Nhân Dân 115, những tưởng rằng Luật sư-Bác sỹ PHAN VĂN BÁU Giám đốc Bệnh viện phải có những hoạt động rút kinh nghiệm và chấn chỉnh những sai sót về sự lãnh đạo của mình, nhưng không ngờ những hành động tiếp theo là trù dập và tiếp tục mắc sai lầm .

Chúng tôi cảm thấy bức xúc và cần phải tiếp tục ý kiến thông tin cho lãnh đạo Thành phố và các cấp cũng như cán bộ trong bệnh viện và nhân dân được biết một số vấn đề sai phạm nghiêm trọng vẫn tiếp tục xảy ra trong bệnh viện như sau:

1. Sau hơn một năm về làm giám đốc Bệnh viện, việc lãnh đạo cải tổ bệnh viên của Luật sư-Bác sỹ PHAN VĂN BÁU không có gì mới và nổi bật. Đời sống của Cán bộ công chức không có gì khá hơn mà có chiều hướng ngày càng đi xuống, làm việc căng thẳng nhưng thu nhập không tăng mà còn giảm sút. Đa số các Bác sỹ và điều dưỡng đều bất bình không muốn làm việc và có ý định chuyển đi nơi khác, nhưng không thể được vì sợ bị trù dập. Cụ thể cũng đã có nhiều cán bộ vì dám nêu lên ý kiến của mình mà bị điều động bố trí công tác khác không phù hợp. Việc làm này đã không hiệu quả đối với hoạt động của bệnh viện đồng thời còn có biểu hiện răn đe, trù dập những ai dám lên tiếng, góp ý xây dựng. Tâm lý làm việc của Cán bộ công chức ngày càng bất ổn.

2. Một bệnh viện lớn như Bệnh viện Nhân Dân 115 có hàng ngàn bệnh nhân nội trú và 1700 cán bộ công chức, nhưng chỉ có 01 Giám đốc và 01 Phó Giám đốc Bệnh viện lãnh đạo điều hành, ngoài việc Luật sư-Bác sỹ PHAN VĂN BÁU kiêm nhiệm Phó Giám đốc Sở y tế nên việc giải quyết công việc hàng ngày chậm và thiếu sâu sát. Giám đốc Báu không muốn chia quyền hạn cho bất cứ ai vì sợ mất bổng lộc. Hàng ngày số lượng trình dược viên của các công ty Dược phẩm và Trang thiết bị y tế phải xếp hàng chờ gặp để chào giám đốc rất lớn. Vì thế giám đốc bố trí tới 03 thư ký để sắp xếp công việc. Ai muốn vào gặp giám đốc phải đăng ký trước kể cả các bác sỹ trưởng khoa của bệnh viện. ( Giám đốc Sở y tế chỉ có 01 thư ký )

3. Luật sư-Bác sỹ PHAN VĂN BÁU Giám đốc Bệnh viện chưa có động thái nào tiếp thu và xử lý trường hôïp Baùc syõ NGUYEÃN TUAÁN THANH laø Tröôûng phoøng Chæ ñaïo tuyeán Bệnh viện Nhân Dân 115, bác sỹ này sinh con thöù 3 naêm 2007, vi phạm quy định như vậy maø Giám đốc coøn bố trí giải quyết cho bác sỹ Tuấn Thanh đi học chuyên khoa II. Giaùm ñoác Baùu coá tình không chấp hành nghị quyết Trung Ương Đảng ( Bác sỹ BÁU là Trưởng ban kiểm tra Đảng của Đảng ủy Sở y tế )

4. Mặc dù Bệnh viện Nhân Dân 115 đã ký hợp đồng với FPT vừa lắp đặt xong một hệ thống mạng vi tính để quản lý, nhưng Giám đốc PHAN VĂN BÁU không xử dụng mà ký tiếp một hợp đồng cài đặt chương trình mới với công ty khác trị giá trên 1 tỷ đồng nhưng không hiệu quả, gây lãng phí tiền nhà nước.

5. Bệnh viện hiện nay nợ đọng rất lớn đối với nhiều công ty dược, công ty trang thiết bị y tế và các công ty cung cấp hàng hóa khác cho bệnh viện. Số tiền bệnh viện chậm chi trả do các công ty trên 40 tỉ đồng, việc để chậm chi trả cho công ty là vừa gây áp lực khó khăn để mưu lợi vừa gây thiệt hại lớn cho công ty. Có rất nhiều công ty bị vướng nợ từ năm 2008 đến nay bệnh viện vẫn chưa trả tiền. Qua tìm hiểu chúng tôi được biết do công ty không chịu chi hoa hồng cho giám đốc và cán bộ có liên quan nên nợ bị giam lại không biết đến bao giờ bệnh viện mới giải quyết.

6. Vừa qua Bệnh viện Nhân Dân 115 có tổ chức đấu thầu bãi giữ xe. Ông Phú là Đảng viên là đội trưởng đội xe, nhưng gián tiếp cho người nhà tham gia đấu thầu và trúng thầu bãi xe với giá trúng thầu gần 200 triệu đồng, ai cũng biết. Sau vài tháng hoạt động do bị lỗ nên bỏ cuộc tự ý hủy thầu và không nộp tiền cho bệnh viện. Việc này gây ra thất thoát cho bệnh viện 400 triệu đồng, Luật sư-Bác sỹ PHAN VĂN BÁU Giám đốc Bệnh viện làm ngơ không chỉ đạo cụ thể để thu hồi nợ, điều ny thể hiện việc bao che cho nhân viên thân cận mình làm điều Đảng vin v công chức không được làm.

7. Luật sư-Bác sỹ PHAN VĂN BÁU Giám đốc Bệnh viện còn hạn chế nhân viên đi khám bệnh, nếu nhân viên đi khám bệnh quá 3 lần phải cho giám định lại sức khỏe và bố trí công tác khác, điều này cho thấy đã không chăm lo cho nhân viên mà còn vi phạm quyền tự do cá nhân. Rất nhiều Bác sỹ, Điều dưỡng muốn đi khám bệnh phải âm thầm lặng lẽ đi khám bệnh nơi khác và tự mua thuốc điều trị. Điều này gây áp lực lớn trong cán bộ công chức, nhưng không ai dám lên tiếng. Sau khi góp ý đến nay Giám đốc Báu vẫn cố tình áp dụng quy định này.

8. Luật sư-Bác sỹ PHAN VĂN BÁU Giám đốc Bệnh viện thu nhận nhân viên vào làm việc tại phòng tài chính kế toán sinh năm 1990 năm nay mới 19 tuổi, không có bằng cấp và nghiệp vụ.
Giám đốc tiếp tục ký hợp đồng thuê 02 cán bộ tư vấn về Tài chính, trong lúc bệnh viện còn thiếu rất nhiều bác sỹ chăm sóc và điều tri cho bệnh nhân.

9. Luật sư-Bác sỹ PHAN VĂN BÁU Giám đốc Bệnh viện tổ chức bố trí công việc cho các Trưởng phòng sai chức năng và không rõ ràng. Cụ thể : Hầu hết công việc của phòng hành chánh quản trị có liên quan đến xây dựng cơ bản và mua sắm đều giao cho Kỷ sư Quách Tuấn Khải quản lý giám sát.

Việc xin nhân sự ở nơi khác về làm việc cho bệnh viên đã không thu được hiệu quả mà còn gây mất đoàn kết nghiêm trọng ( trường hợp Bác Sỹ Ánh khoa ngoại tổng hợp; Bác sỹ Thục Lan khoa bệnh nhiệt đới. Riêng bác sỹ Nguyễn Ngọc Anh ngoài chức vụ Trưởng phòng KHTH còn kiêm cả phụ trách khoa ngoại tổng hợp )
Điều này thể hiện quyền sinh sát trong tay Giám đốc mà không theo quy chế bệnh viện. Ai có cảm tình và chịu chi cho giám đốc thì được tạo điều kiện.

Sau khi phản ảnh sai phạm của Luật sư-Bác sỹ PHAN VĂN BÁU Giám đốc Bệnh viện Nhân Dân 115; Bác sỹ Nguyễn Văn Châu Giám đốc Sở Y tế đã đến bệnh viện giải thích, nhưng không có chỉ đạo cụ thể và giải quyết đến nơi đến chốn, như vậy là chưa thỏa và chưa hợp lòng dân.
Hiện tượng bè phái, chia rẽ nội bộ, trù dập cán bộ và mất đoàn kết nghiêm trọng còn xảy ra trong Bệnh viện mỗi ngày một thêm lớn.

Chúng tôi là cán bộ công chức, mong muốn của chúng tôi là cống hiến và phục vụ. Chúng tôi không muốn lãnh đạo các cấp phải mất nhiều thời gian và chúng tôi tin rằng lãnh đạo thành phố sẽ tìm hiểu và có biện pháp chấn chỉnh.